RETURN & EXCHANGES

*สินค้าลดราคา (SALE) ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ทุกกรณี

การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า

สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้เนื่องจากกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างจัดส่ง ส่งมอบไม่ครบถ้วน เกิดความบกพร่องกับสินค้าเท่านั้น โดยจะคืนในรูปแบบรหัสเครดิตสะสมเท่านั้น หลังจากเราทำการคืนสินค้าเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งรหัสเครดิตสะสมให้ท่านทางอีเมล

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้าในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้าหรือการส่งมอบไม่ครบถ้วน

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า  Onlineshop.etcetera@klosetdesign.com ไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าที่ร้านค้า Kloset & Etcetera ทุกสาขา

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับรหัสเครดิต

● รหัสมีอายุการใช้งาน 30 วัน หลังจากได้รับอีเมลแจ้งการใช้งาน

● รหัสสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการสั่งซื้อ สินค้าที่มีราคาต่ำกว่ารหัสเครดิต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่างทุกกรณี

● รหัสจะมีจำนวนเงินเท่ากับราคาสินค้าที่คืน และสามารถใช้ได้กับสินค้าราคาเต็มเท่านั้น

● ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ได้รวมถึงรายการสินค้าในหมวดลดราคา (Sale)

● ออเดอร์ที่ถูกใช้กับรหัสนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ในทุกกรณี

ข้อกำหนดในการคืนสินค้า

● ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า ยกเว้นสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งหรือสินค้าเกิดความเสียหาย โดยสามารถคืนสินค้าภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า

● ป้ายสินค้าและป้ายราคาต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มาพร้อมกับใบแจ้งราคาสินค้าและกล่องบรรจุสินค้า

● สินค้าที่สามารถคืนได้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สินค้าต้องไม่ผ่านการซักล้าง สวมใส่ ไม่ผ่านการใช้งานและต้องไม่ชำรุดเสียหาย

● สินค้าลดราคา(Sale) ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ทุกกรณี

● Kloset & Etcetera สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น

● Kloset & Etcetera ปฏิเสธการชำระค่าธรรมเนียมการขนส่งหรือการเก็บเงินปลายทาง สำหรับการส่งคืนสินค้า เราขอแนะนำให้คุณส่งคืนสินค้าแบบลงทะเบียนการขนส่ง Kloset & Etcetera ปฏิเสธการคืนเงินสำหรับพัสดุที่สูญหาย ถูกการโจรกรรม หรืออยู่นอกเหนือการดูแล

● การคืนรหัสเครดิตสะสมจะดำเนินการภายใน 3-5 วันทำการ หลังจากเราได้รับพัสดุของท่านที่คลังสินค้าของเรา

● ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีความเสียหาย สินค้ามีตำหนิ หรือสินค้าผิดประเภท กรุณาติดต่อมาที่ Onlineshop.etcetera@klosetdesign.com 


*Sale items are not returned

RETURNS & EXCHANGES

If a product is found to be defective upon delivery, the refund will be issued in the form of a credit voucher code. Once your return is processed, we will send you a credit voucher code via email, reflecting the same value as the returned purchased items.

We reserve the right to initiate a return or issue a refund in cases where the product has been damaged during delivery, exhibits a fault, or is found to be defective.

For returning an item, please contact our customer service team at onlineshop.etcetera@klosetdesign.com. Kindly note that exchanges are not facilitated at Kloset & Etcetera stores.

Terms & Conditions for credit voucher code:

● The credit voucher code is valid for 30 days from the date of issue.

● Each credit voucher code can be utilized only once per purchase. Should the new total purchase amount be lower than the value of the returned purchased items, Kloset & Etcetera reserves the right to withhold refunding the difference.

● Credit voucher codes are exclusively applicable to full-priced items.

● They cannot be combined with ongoing promotions and are not valid for use on sale items.

● Orders made using credit voucher codes are not eligible for further returns.

● After order processing, discounts cannot be applied. Kindly ensure that you apply the desired codes before completing your order.

Conditions for Item Returns:

● Ensure the return occurs within 5 days of receiving the item

● The label, safety seal, original sales invoice, and packaging must be intact for the return.

● Each order is eligible for return only once.

● Sale items cannot be returned.

● Kloset & Etcetera reserves the right to decline exchanges if the merchandise fails to meet the stated conditions.

● We do not accept carriage due or payment on delivery, and we do not cover delivery or exchange charges. We recommend using courier services with tracking for shipping.

● Kloset & Etcetera cannot provide refunds for parcels lost, stolen, or mishandled.

● Returns will be processed within 3-5 business days upon receiving your parcel at our warehouse.

● If you receive an imperfect item, please contact us at Onlineshop.etcetera@klosetdesign.com within 3 business days of receiving the item.

INTERNATIONAL RETURNS

We do not accept returns and exchanges on international orders.

 
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0